Sweeney Tib

Aug 01 2014
f00daddict:

 
1 day ago | 1,516 notes | Permalink
Jul 31 2014

vanhai2803:

… Just know, that wherever you go, no you’re never alone, you will always get back home…

1 day ago | 8 notes | Permalink
Jul 30 2014
2 days ago | 9,924 notes | Permalink
Jul 30 2014
hqlines:

♡ Find all good posts here! ♡

hqlines:

♡ Find all good posts here! ♡

(Source: weheartit.com)

3 days ago | 29,822 notes | Permalink
Jul 29 2014

lol

(Source: phatjesus, via lulz-time)

3 days ago | 605,610 notes | Permalink
Jul 29 2014
"Chút nắng mong manh sao thành mùa hạ.
Chút tình xa lạ sao giữ được người ta"
(via karoline-son)

(via gaigia)

4 days ago | 200 notes | Permalink
Jul 29 2014
4 days ago | 3,541 notes | Permalink
Jul 29 2014

hitachiw:

Hèn nhất là nửa đêm mắc ỉa mà hông dám đi, nằm im im nghe nhạc. :))))))

chời ơi :)))))))

4 days ago | 4 notes | Permalink
Jul 29 2014
paranioa:

I will always love you more

paranioa:

I will always love you more

(via catmeow-meowtr)

4 days ago | 4,505 notes | Permalink
Jul 29 2014
"Anh đã chặn lối về,
Sao còn trách em không ghé thăm ?"
Gia Đoàn (via bluejoker32)

(via gaigia)

4 days ago | 95 notes | Permalink
Tumblr Mouse Cursors