Sweeney Tib

Jul 19 2014

(Source: piizins, via 1nfi-night)

3 days ago | 204,322 notes | Permalink
Jul 19 2014

(Source: chrisheads, via pokec0re)

3 days ago | 20,852 notes | Permalink
Jul 19 2014
"Music gives a soul to the universe, wings to the mind, flight to the imagination
and life to everything."
Plato (via kushandwizdom)
3 days ago | 2,474 notes | Permalink
Jul 14 2014
sweeneytib:

#selfie #babylove #kitkattm

cám ơn e bu-meuw-jue

sweeneytib:

#selfie #babylove #kitkattm

cám ơn e bu-meuw-jue
1 week ago | 10 notes | Permalink
Jul 14 2014
#selfie #babylove #kitkattm

#selfie #babylove #kitkattm

1 week ago | 10 notes | Permalink
Jul 07 2014

undeadaudio:

Six Weeks - Of Monsters and Men

(via stinking)

Played 3,465 times.
2 weeks ago | 415 notes | Permalink
Jul 07 2014
hqlines:

♥ ALL GOOD THINGS HERE ♥

hqlines:

♥ ALL GOOD THINGS HERE ♥

2 weeks ago | 472 notes | Permalink
Jul 04 2014
#1w #sleepingchild #halfface #kitkat #pink #noisy

#1w #sleepingchild #halfface #kitkat #pink #noisy

2 weeks ago | 5 notes | Permalink
Jul 01 2014
3 weeks ago | 507 notes | Permalink
Jun 27 2014
sweeneytib:

bà bô đâu ? vừa đói vừa bùn ngủ mà bà cứ đè ra chộp là làm shao ? #kitkat #1stday

cám ơn bà nhaz tranng

sweeneytib:

bà bô đâu ? vừa đói vừa bùn ngủ mà bà cứ đè ra chộp là làm shao ? #kitkat #1stday

cám ơn bà nhaz tranng
3 weeks ago | 16 notes | Permalink
Tumblr Mouse Cursors